صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در پویش «وصیت‌نامه خوانی» شما یا فرزندانتان می‌توانید فراز هایی از وصیت‌نامه سردار را در فایل های كوتاه(زیر یك دقیقه) بخوانید و صوت یا تصویر خود را برای ما ارسال كنید‌.

فایل‌های ارسالی شما برای شركت در این پویش در رادیو مقاومت به صورت صوتی پخش شده و در كانال‌های رادیو مقاومت (@moghavematradio) و در سایت رادیو مقاومت در قسمت چندرسانه ای و گالری بارگذاری می‌شود.

مرتبط با این