صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

هزاران نفر با برگزاری تظاهرات در برابر پارلمان نروژ در اسلو، با ملت فلسطین ابراز همبستگی كردند. شركت كنندگان در این تظاهرات، تهاجم اسرائیل علیه نوار غزه را محكوم كردند.

مرتبط با این