صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

در بسیاری از كشور‌های جهان تظاهرات و تجمعاتی در محكومیت جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است.
مرتبط با این