صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

روایتی تصویری از یك روز زندگی «سارا السقا» جراح جوان بیمارستان الشفا، بزرگ‌ترین مركز درمانی غزه.

مرتبط با این