صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

منشه امیر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی صهیونیست گفت: ادعاهای اسرائیل در مورد بیمارستان شفا درست از آب در نیامد و بسیاری در داخل می‌گویند كه ما اشتباه كردیم.

مرتبط با این