صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

نویسنده كتاب صنعت هلوكاست می‌گوید صهیونیست‌ها بیمارستان الشفا را بمباران می‌كنند، چون نماد زندگی در غزه است.

مرتبط با این