ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سخنان سردار سلیمانی پیرامون خدمترسانی به سیل زدگان خوزستان را مشاهده میکنید.

مرتبط با این