ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سخنان شهید سلیمانی پیرامون قدر نعمت ولایت را مشاهده میکنید.

مرتبط با این