ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:30

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه اولین سالگرد سردار مقاومت، حاج قاسم سلیمانی

برنامه‌ای با محوریت ادبیات مقاومت

همکاران ما